ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ
* Επίβλεψη, επιστασία και ποιοτικός έλεγχος κατά την διάρκεια ναυπήγησης σκαφών
* Επίβλεψη και επιστασία συνεργείων και εργασιών κατά την οποιαδήποτε συντήρηση και επισκευή σκαφών
* Ποιοτικός έλεγχος χρησιμοποιούμενων υλικών και ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της .
.
συντήρησης του σκάφους σας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
* Γενική διαχείριση επαγγελματικών σκαφών και διαχείριση σκαφών αναψυχής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
* Ανελκύσεις – Καθελκύσεις – Μετακινήσεις σκαφών
* Μεταφορά μηχανοκίνητων και ιστιοφόρων σκαφών στον τόπο επιθυμίας του πελάτη, σε οποιοδήποτε προορισμό
* Αυθημερόν μεταφορά ακινητοποιημένων trailers με δικά μας μέσα στο Νομό Αττικής και με προθεσμία μίας (1)
..ημέρας, οπουδήποτε στην Ελλάδα
* Αυθημερόν εξυπηρέτηση στο σκάφος του πελάτη σε ακτίνα 10 ν.μ. από την Αττική, εντός της επόμενης στην
..Ελλάδα και κατόπιν συνεννοήσεως στο εξωτερικό
* Καταδυτικές εργασίες

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
* Σκαφών, ρυμουλκών και ρυμουλκούμενων, οχημάτων, ζωής, αστικής ευθύνης και εξαρτημάτων

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
* Σκαφών, jet ski, Τρέιλερ
* Μπαγκαζιερών για μεταφορά κάθε είδους οχήματος και φορτίου

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
* Σκαφών, Τρέιλερ
* 24 ΩΡΗ ηλεκτρονική παρακολούθηση και προστασία του σκάφους στην ξηρά και την θάλασσα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας - τηλ: 210 60 22 468 - κιν: 697 211 9646 - email: info@safewave.gr